Pengertian jenazah
Pendidikan

Pengertian jenazah

  1. Pengertian jenazah

Pengertian jenazah

Kata jenazah bila ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa arab dan menjadi turunan dari isim mashdar yang diambil dari fi’il madhi janaza-yajnizu-janazatan wa jinazatan. Bila huruf jim dibaca fathah (janazatan,kata ini berarti orang yang telah meninggal dunia. Namun bila huruf jimnya dibaca kasrah, maka kata ini berarti orang yang mengantuk.[1]

Lebih jauh, jenazah menurut Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S., mengartikan jenazah sebagai orang yang telah meninggal yang diletakkan dalm usungan dan hendak dibawa ke kubur untuk dimakamkan.[2]

  1. Hal-hal yang harus dilakukan sesudah meninggal

apabila seseorang meninggal, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan:

  1. Hendaklah dipejamkan (ditutupkan) matanya, menyebut kebaikan, mendoakan, meminta ampun atas dosanya.
  2. Hendakalh ditutup seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan kepadanya dan supaya tidak terbuka ‘auratnya.
  3. Tidak ada halangan untuk mencium mayat bagi keluarganya atau sahabat-sahabatnya yang sangat sayang dan berdukacita sebab matinya.
  4. Ahli mayat yang mampu hendaklah dengan segera membayar utang si mayat jika ia berutang, baik dibayar dari harta peninggalannya atau dari pertolongan keluarga sendiri.[3]

sumber :

Anda mungkin juga suka...