Agama

ILMU DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM

ILMU DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM

ILMU DAN TEKNOLOGI DALAM ISLAM Ketika Adam dipersiapkan untuk menjadi khalifah di bumi, malaikat protes. Tapi kata Tuhan, Ia lebih tahu daripada mereka. Adam diajari segala nama-nama, dan ketika Adam diperhadapkan dengan para malaikat, malaikat ditanyai tentang nama-nama benda itu. Malaikat tak bisa menjawab, dan hanya mengatakan : “Subhanaka la ‘ilma lana illa ma ‘allamtana”. …

Ulama Penyusun Kutubus Sittah dan Karyanya

Ulama Penyusun Kutubus Sittah dan Karyanya

Ulama Penyusun Kutubus Sittah dan Karyanya Imam Muslim Nama lengkapnya Imam Abd al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Qusyairi an-Naisyaburi, dilahirkan di Naisabur tahun 202 H/817 M. Saat itu, Naisabur termasuk wilayah Rusia, yang dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Ma wara’ an-Nahr, yaitu daerah-daerah yang terletak di belakang Sungai Jihun di Usbekistan, Asia …

Ilmuwan dan Ulama terkenal sepanjang masa

Ilmuwan dan Ulama terkenal sepanjang masa

Ilmuwan dan Ulama terkenal sepanjang masa Ilmuwan dan Ulama Terkenal Sepanjang Masa (Dinasti Abbasiyah) Pada kesempatan ini kita akan membahas Ilmuwan dan Ulama-ulama terkenal sepanjang masa. Perlu diketahui bahwa, Dinasti Abbasiyah berkuasa lebih dari lima abad, sejak 132-656 H/750 sampai 1258 M. Ia merupakan dinasti Islam yang memberikan sumbangan besar bagi kegemilangan peradaban islam.Dengan dukungan …

Hukum Merubah Ciptaan Allah SWT

Hukum Merubah Ciptaan Allah SWT

Hukum Merubah Ciptaan Allah SWT Asal Hukum Hiasan Ada banyak orang yang menganggap enteng semacam ini termasuk kedalam kategori merias diri atau yang disebut dalam al-Quran dengan zina perhiasan yang dimaknai dengan syari’at dengan merias diri atau mempercantik diri. Sebagaimana firman Allah swt: “Katakanlah, ‘Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya …