Akuntansi Dalam Dunia Pendidikan

Akuntansi Dalam Dunia Pendidikan

Akuntansi Dalam Dunia Pendidikan     PERSPEKTIF AKUNTANSI DALAM DUNIA PENDIDIKAN Sejalan dengan berkembangnya manajemen pendidikan, dalam lingkup pendidikan formal mulai muncul Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang menjadikan pengelolaan pendidikan lebih terarah dan lebih terkoordinasi baik dari segi penyelenggaraan, pendanaan, pengembangan, dan pengawasan. Ada satu hal yang sebetulnya sanagt penting dan mendasar  dalam suatu organisasi …

Hikmah do’a ketika keluar tempat buang air

Hikmah do’a ketika keluar tempat buang air

Hikmah do’a ketika keluar tempat buang air   Ketika seseorang keluar dari tempat buang air, disyari’atkan untuk mengucapkan do’a: “Ya Alloh, aku memohon ampunan-Mu.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dll) Apa hikmah disyari’atkannya mengucapkan istighfar ketika keluar dari tempat buang air? Jawab: Ulama mengatakan, di antara hikmah yang paling nampak ialah ketika seseorang diringankan dari …

Adab Istinja Lengkap

Adab Istinja Lengkap

Adab Istinja Lengkap Memilih tempat empuk untuk buang air kecil Bilamana seseorang melakukan buang air kecil di tanah lapang atau padang pasir, maka hendaknya ia memilih tempat yang empuk, agar air kencingnya tidak terpercik kembali ke anggota tubuhnya sehingga ternajisi oleh kencing tersebut. Kalau seseorang mengatakan: Bukankah asalnya tidak ada percikan air kencing ke tubuh, …

Istinja’ dengan tulang dan benda dimuliakan

Istinja’ dengan tulang dan benda dimuliakan

Istinja’ dengan tulang dan benda dimuliakan Seseorang tidaklah diperbolehkan istinja’ dengan menggunakan tulang, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits Salman radhiallahu ‘anhu di atas. Mengapa dilarang istinja’ dengan tulang? Ulama mengatakan illah (sebab) dilarangnya istinja’ dengan menggunakan tulan ialah: a. ) Apabila tulang untuk istinja’ berasal dari tulang yang najis tidaklah ia akan membersihkan tempat …